JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dofinansowanie pomysłów, które chcą realizować mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i instytucje z okolic Dąbrowy Zielonej, Kłomnic, Kruszyny, Miedźna, Mykanówa i Rędzin.

JESTEŚMY OBOK WAS JUŻ OD 10 LAT

Lokalna grupa działania Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” to organizacja pozarządowa, która od 10
lat działa na obszarze gmin Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Mykanowie przy ul. Cichej 72. Organizacja współpracuje z
przedsiębiorcami, gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. W latach 2006-2016 Stowarzyszenie pozyskało około 9,5 mln zł na rozwój obszaru, z czego 8,4 mln zł wykorzystały osoby fizyczne, firmy i instytucje na realizację 184 projektów.

MAMY ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ WASZYCH drogowskaz na wwwPOMYSŁÓW

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania Leader, kwotę 8 350 500 zł, w tym 6 650 000,00 zł będzie przeznaczone na Fundusze te zostały podzielone na następujące zakresy:

Środki te będą rozdysponowane w konkursach ogłaszanych w latach 2016 -2019.

ZAPRASZAMY DO POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Najbliższe konkursy zostaną ogłoszone we wrześniu 2016 r. na następujące zakresy:

oraz w grudniu 2016 r.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO DORADZTWA I SZKOLEŃ

Zapraszamy na spotkania informacyjne, na których będą omówione ogólne zasady pozyskiwania środków unijnych, procedury konkursowe, limity srodków na poszczególne konkursy. Spotkania bedą odbywać sie o godz 15:00 przed każdym szkoleniem wg poniższego harmonogramu. Omówione zostaną zasady przyznawania środków i wyboru projektów, wypełniania dokumentacji konkursowej oraz realizacji projektów. Szkolenia odbedą się wg. poniższego harmonogramu

Szkolenia dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na założenie działalności gospodarczej

22.08.2016 r, godz. 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach ul. Mickiewicza 7

23.08.2016 r, godz. 15:30-18:30 – Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul Strażacka 18 (spotkanie dla kobiet)

25.08.2016 r, godz. 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie ul. Samorządowa 1a

29.08.2016 r, godz. 15:30-18:30 – Sala OSP w Kruszynie ul. Strażacka 2

Szkolenia dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności gospodarczej

24.08.2016r, godz 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej Plac Kościuszki 30

26.08.2016r, godz 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie ul. Gen.J.Filipowicza 5

30.08.2016r, godz 15:30-18:30 – Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul Strażacka 18

31.08.2016r, godz 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie ul. Samorządowa 1a (spotkanie dla kobiet)

Na szkoleniach omówione zostaną zasady przyznawania środków i wyboru projektów, wypełniania dokumentacji konkursowej oraz realizacji projektów.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w wybranym przez Państwa terminie.

Jeśli masz pomysł i chciałbyś skorzystać z funduszy europejskich, to skontaktuj sie z nami telefonicznie 34 374 00 01, 724 043 108 lub mailowo biuro@razemnawyzyny.pl albo odwiedź nasze biuro w Mykanowie przy ul. Cichej 72.

pasek z logami

Opublikowano: 3 sierpnia 2016
Autor: Zbyszko Kabziński