JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

„Być jak HeroES!” czyli ruszył konkurs na najfajniejszą instytucję ekonomii społecznej

Zaproszenie do udziału w Konkursie

Uważasz, że jesteś częścią nietuzinkowej kooperatywy? Pracujesz w wyjątkowej spółdzielni socjalnej? Chcesz pokazać, że ekonomia społeczna to świetna alternatywa dla biznesu? Weź udział w Konkursie „Być jak HeroES!” i podziel się historią swojego bohatera!

Konkurs skierowany jest do wszystkich pracowników/miłośników instytucji ekonomii społecznej (w tym m.in. spółdzielni socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej etc.) z terenów województwa śląskiego, które otrzymały w latach 2007-2013 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ich zadaniem będzie stworzenie bohatera utożsamiającego charakterystyczne cechy instytucji tj. stworzenie tzw. brand persony wybranego przedsiębiorstwa. Bohatera można przedstawić w dowolnej technice np. za pomocą tekstu pisanego (opowiadanie, bajka, komiks, artykuł etc.), formy plastycznej (np. fotografia, obraz etc.), audycji/słuchowiska radiowego czy filmu.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie wraz z pracą na email: mpodlaska@slaskie.pl lub dostarczyć wspomniane dokumenty osobiście, ew. przesłać pocztą na adres:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
z dopiskiem:
„Być jak HeroES!”

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 listopada 2014 r.

Jury będzie zwracać uwagę na zgodność pracy z celem i tematyką konkursu, jakość merytoryczną, zawartość treści edukacyjnych i informacyjnych oraz nowatorskie i twórcze ujęcie tematu.

Finał Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Katowicach w dniu 2 grudnia 2014 r.

Nagrodą główną będzie sfinansowanie produkcji spotu reklamowego promującego wygrany podmiot. Na pozostałych laureatów czekają nagrody rzeczowe.

Wydarzenie ma na celu promocję idei Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym ekonomii społecznej i przedsiębiorczości oraz pokazanie dobrych praktyk EFS.

Organizatorem „Być jak HeroES!” jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia można uzyskać pod nr tel. 32 77 40 431.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Opublikowano: 13 listopada 2014
Autor: Sebastian N.