JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ankieta dotycząca monitoringu sektora ekonomii społecznej za 2017 r

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej monitoringu sektora ekonomii społecznej za 2017 r. Ankieta adresowana jest do podmiotów ekonomii społecznej, dotyczy m.in. prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania współpracy i partnerstw czy promocję. Zgromadzone dane posłużą do sporządzenia zbiorczego raportu o stanie ekonomii społecznej, który następnie będzie przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.

Kwestionariusz jest dostępny online, pod adresem:

https://ois.rops-katowice.pl/badania/index.php?sid=15133&lang=pl

Termin zbierania danych upływa 30 marca 2018 r.

 

Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie wysłania ankiety.

Opublikowano: 29 marca 2018
Autor: Aleksandra Zawada