JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie – projekt FUNDACJI OCZAMI BRATA

Zapraszamy w imieniu Fundacja Oczami Brata do udziału w projekcie, którego celem jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością.  Więcej szczegółów na stronie: http://oczamibrata.pl/p,93,aktywni-niepelnosprawni-w-czesto…

 

Opublikowano: 2 lutego 2018
Autor: Aleksandra Zawada