JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pożyczki PAFPIO dla PES i PS, m.in. na VAT.

Szanowni Państwo,

wiemy, że istotnym problemem dla wielu Przedsiębiorstw Społecznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej  jest kwestia pokrycia kosztów VAT. Pożyczki preferencyjne eS Funduszu nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie tego kosztu.

Informujemy, że Fundusz PAFPIO udziela pożyczek na finansowanie kosztów podatku VAT ponoszonych przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej.  

Parametry oferty finansowej:

Uproszczona procedura:

lub z doradcami OWES

Od ponad 20 lat udzieliliśmy ponad 2,8 tys. pożyczek 800 organizacjom na łączną kwotę 260 mln zł. Wiele podmiotów ekonomii społecznej już na stałe wpisało pożyczkę Funduszu PAFPIO w swój roczny plan finansowy.

Zachęcamy doradców OWES i podmioty ekonomii społecznej do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pafpio.pl i kontaktu z nami.

Z pozdrowieniami,

Kinga Chrzanowska
Analityk finansowy

Opublikowano: 23 czerwca 2020
Autor: Rafał Żak