JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Piknik Pieczenie Ziemniaka

Zapraszamy Wszystkich Seniorów na Piknik Pieczonego Ziemniaka talony do nabycia w siedzibie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów od 11 do 14 września

Opublikowano: 12 września 2018
Autor: Rafał Żak