JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Preferencyjne pożyczki TISE dla podmiotów ekonomii społecznej

 

 

 

Link do oferty:

Preferencyjna pożyczka dla podmiotów ekonomii społecznej

Ulotka_Fundusz_TISE

Opublikowano: 8 maja 2017
Autor: Rafał Żak